Home

About us

Contact us

About our site

Reisverhalen

Travel stories

Links by subject

Links by place

Sitemap

What's newPage updated: 2018-09-20

Sawadee kha, Sawadee khrap

Openbaar vervoer

Home - Reisverhalen - Openbaar vervoer - Openbaar vervoer


De Wikipedia (Nederlandstalige versie) schrijft het volgende over openbaar vervoer:
Openbaar vervoer is personenvervoer dat openbaar toegankelijk is, dat wil zeggen dat iedereen die dat wil van de vervoerdienst gebruik kan maken.


Openbaarvervoerbedrijven hebben meestal een vervoerplicht die hen dwingt iedereen die daar om vraagt te vervoeren, mits de reiziger het geldende tarief betaalt en zich aan de gebruikelijke fatsoensregels houdt.
In het particulier vervoer daarentegen beslist de eigenaar van het vervoermiddel wie wel en niet mee mag.

Vervoerdiensten kunnen ook onderscheiden worden in collectief vervoer en individueel vervoer.
Bij collectief vervoer wordt het vervoermiddel gedeeld met andere reizigers, die een andere herkomst of bestemming kunnen hebben.
Bij individueel vervoer wordt het vervoermiddel ingezet voor de specifieke vervoerwens van één reiziger of groep van bijeenbehorende reizigers. Bij dat laatste denkt men vooral aan taxi's. Individueel openbaar vervoer wordt ook aangeduid als besloten vervoer.

Ten slotte kan onderscheid gemaakt worden tussen lijndiensten en vraagafhankelijk vervoer.
Lijndiensten rijden volgens een vaste dienstregeling, of er nu veel of weinig reizigers zijn. Het is echter zeer goed mogelijk dat een lijndienst op verzoek met twee of meer voertuigen wordt gereden, als er incidenteel veel reizigers worden verwacht.
Vraagafhankelijke diensten passen zich aan aan de vraag die zich op dat moment voordoet. Vaak moet men vooraf bellen om van een vraagafhankelijke dienst gebruik te maken.

In Thailand geldt hetzelfde voor het opeebaaa vervoer.
Maar de gebruikte vervoersmiddelen zijn soms anders.

Onze beschrijving van het Thaise openbaar vervoer hebben we verdeeld naar de manier waarop het vervoermiddel zich verplaats:

 1. door de lucht
 2. over het water
 3. op rails
 4. op de weg, en dit is zo gevarieerd dat we dit verder hebben onderverdeeld naar het aantal wielen:
  1. 2 wielen
  2. 3 wielen
  3. 4 wielen
  4. meer dan 4 wielen
 5. via een kabel.

We zulen vooral foto's laten zien van het openbaar vervoer in Thailand, met over het algemeen een korte toelichting.
We nemen op wat we tot nu toe aan foto's hebben.
Tijdens onze komende vakantie in Thailand willen we meer foto's maken en die hier opnemen.


Disclaimer

We vertellen over een plaats wat wij er hebben meegemaakt en gedaan, en wat wij daarvan vinden; niet meer en niet minder.
Dit is geen reisgids (we zijn niet compleet), en evenmin een advies om een plaats wel of niet te bezoeken. Daarvoor zijn andere sites.
Onze mening over hotels en restaurants is niet bedoeld als (positieve of negatieve) beoordeling, ook daarvoor zijn andere sites.
Het is ons beeld van de situatie op een zeker moment en beïnvloed door de stemming waarin wij verkeerden.